prepare_data.sh 48 B

123
  1. #!/bin/sh
  2. set -e
  3. python -m tutorial.prepare_data